GERB

Gerberbeslag

Gerberbeslag GERB kan överföra förskjutningskrafter i stumfogar i ett gerbersystem av takåsar eller balkar. Gerberbeslagen passar till de virkesdimensioner som oftast används i takkonstruktioner i lantbruksbyggnader eller små industribyggnader. Det ska alltid användas två beslag i varje förband. Beslagen ska orienteras emot närmaste stöd – se även bild.

CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 20 µm

Produktinformation

Bilder

Egenskaper

Material

  • Stålkvalitet:
    Förzinkat stål S250GD + Z275
  • Rostskydd:
    275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm

Fördelar

  • Genom att placera gerberbeslaget över stumfoten kan man minska träets dimension

Applikationer

Monteras på

  • Trä-trä montering

Användningsområden

  • Används för att skarva takåsar i stumfogarna

Teknisk data

Dimensioner

Dimensioner

Art. nr. Dimensioner [mm] Förband
A B C t Flik A Flik C
Spik / skruvar Spik / skruvar
GERB125 129 90 27 2 10 ø5 4 ø5
GERB150 154 90 29 2 14 ø5 4 ø5
GERB150Z * 154 90 29 2 14 ø5 4 ø5
GERB175 179 90 33 2 14 ø5 4 ø5
GERB175Z * 179 90 33 2 14 ø5 4 ø5
GERB200 205 90 33 2 16 ø5 4 ø5
GERB220 220 90 34 2 16 ø5 4 ø5

* Samme korrosionsbeskyttelse som varmforzinket stål med 55 µm zink - korrosionskategori C3 (EN ISO 12944).

Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning

Art. nr. Antal av förband Karakteristiske värden för bärförmåga Ri,k vid fullständig utspikning / 1 sätt gerberbeslag [kN]
Flik A Flik C R1/k R2,k R3,k
CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60
GERB125 20 8 15.9 17.3 20.9 4.2 4.6 5.9 2.5 3 4.9
GERB150 28 8 20.2 22 26.6 6.7 7.3 9.4 3.7 4.5 7.4
GERB175 28 8 21.2 23 27.7 6.7 7.3 9.4 3.7 4.5 7.4
GERB200 32 8 22.4 24.4 29.5 8.5 9.2 11.9 3.7 4.5 7.4
GERB220 32 8 22.6 24.6 29.7 8.5 9.2 11.9 3.7 4.5 7.4

Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning

Art. nr. Antal av förband Karakteristiske värden för bärförmåga Ri,k vid delvis utspikning / 1 sätt gerberbeslag [kN]
Flik A Flik C R1,k R2,k
CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60
GERB125 16 - 13.3 14.5 16.7 3.8 4.1 5.3
GERB150 16 - 12.7 13.8 15.9 4 4.3 5.5
GERB175 16 - 13.2 14.3 16.5 4 4.3 5.5
GERB200 16 - 12.8 13.9 16 4.3 4.7 6
GERB220 16 - 12.8 13.9 16 4.3 4.7 6

Montage

Montage

Fastsättning

  • Gerberbeslagen monteras med CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv

Certifiering

Teknisk dokumentation DoP

European Technical Assessment (ETA)