Miljöpolicy

Environment Protection

Vår miljöpolicy

Sedan april 2007 har Simpson Strong-Tie® varit certifierat efter ett miljöledningssystem och uppfyller alla krav i ISO 14001:2008. Alla medarbetare på Simpson Strong-Tie® ska sträva efter att reducera effekten av företagets aktiviteter i vår miljö och att bekämpa förorening. Vi uppfyller miljölagar och strävar konstant efter att förbättra det sätt vi arbetar på i syfte att reducera den negativa påverkan som vår produktion ev. kan ha på miljön.

Simpson Strong-Tie® investerar varje år i förbättringar av produktionen, ljudisolering vid bullriga maskiner och förbättring av arbetsmiljön för medarbetarna. Utsläpp som orsakas av produktionen filtreras före utsläpp till luften. Vår FoU-avdelning arbetar fortlöpande med att utveckla produkter som använder färre material men som har motsvarande tekniska prestanda. Verktygsavdelningen utvecklar verktyg som kan användas i våra maskiner som tillverkar produkter, för att produktionen ska ske med så få anslag som möjligt – vilket leder till minskad energianvändning i produktionen.

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige