FAQ - vanliga frågor

FAQ

Vi pratar med proffs inom byggbranschen varje dag.

Här svarar vi på deras vanligaste frågor när det kommer till korrekt produktval och installation. Om vi ​​inte har täckt din fråga nedan, skicka den till oss här så kommer den att besvaras så snart som möjligt.

FAQ

 1. Hur avstyvar jag takkonstruktionen på mitt hus?

  Det är en komplicerad sak att göra en korrekt avstyvning av sin takkonstruktion, men samtidigt inte. Vi ger råd om användning av våra produkter utifrån rekommendationerna från TRÆinformations riktlinjer på området, som finns i TRÆ75. I vår tekniska katalog och på vår hemsida finns en översikt över de mest använda systemen och tillhörande produkter, alla baserade på TRÆ75.

 2. Hur beräknar jag bärförmågan på ett beslag?

  Beslagens karakteristiska bärförmåga finns på vår hemsida, i den tekniska katalogen och produktens ETA. Den dimensionerande bärförmågan för beslagen beräknas med hjälp av en modifikationsfaktor (kmod) och en partialkoefficient (γm). Detaljerad information finns bl.a. i vår tekniska katalog där det även finns räkneexempel på de flesta av våra beslag.

 3. Hur funkar det med support och kostar det något?

  Vår support sträcker sig långt och brett och är helt gratis. Vi ger råd om vilka produkter du bör använda var och till vad och vad produktens lastkapacitet är i den givna situationen. Däremot ger vi inte råd om beräkning av bygglaster, dvs. de belastningar som påverkar de enskilda skarvarna och beslagen, det är den rådgivande ingenjörens ansvar att beräkna detta. Ringer du till exempel och frågar vilken typ av reglar du ska använda för att bära några golvbjälkar i ditt hus, så får du själv ange vad belastningen i den enskilda fogen är, det vill säga snittlasten i fogen. Tyvärr kan vi inte erbjuda att beräkna dessa lasterna åt dig.

 4. Hur ska jag montera beslaget, och var hittar jag utspikningsmönster?

  Det är viktigt att använda rätt hål i beslaget samt rätt antal spikar/skruvar. Om fel hål används kan det försvaga fogen på grund av sprickning. Du kan hitta spikningsmönster för våra beslag i den tekniska katalogen, på vår hemsida och i produktens ETA.

 5. Kan beslagen användas till annat än trä?

  Ja, många av våra beslag kan även monteras på t ex betong eller tegel, men det förutsätter att man väljer ett beslag som är försett med bulthål för ändamålet. Detta framgår  i vår tekniska katalog och hemsida. Bultens bärförmåga måste beräknas och verifieras separat. Bultlasterna från beslaget bestäms med hjälp av bultfaktorer som finns i produktens ETA. Det går även att montera beslaget på t ex stål. Här kan angivna bärförmåga för trävirke användas om infästningen i stålfliken ersätts av stålskruvar som har samma eller högre bärförmåga än den infästningen man vill ersätta. Samma spikmönster måste användas.

 6. Kan beslaget användas utomhus?

  Våra standardbeslag är gjorda med ca. 20 µm ren zink på varje sida som inte räcker för att användas utomhus (Användningsklass 3). Standardbeslag kan användas inomhus (användningsklass 1) och utomhus under tak (användningsklass 2), t.ex. carportar, täckta terrasser etc. Om beslaget ska användas utomhus (användningsklass 3) måste ett beslag med mer zink väljas på t ex extra varmförzinkad beslag med ca. 55 my zink (produktnamn slutar vanligtvis på –G) eller ZPRO-beläggning (produktnamn slutar vanligtvis på –Z). Alternativt beslag i rostfritt stål (produktnamnet slutar vanligtvis på -S).

 7. Kan CSA-ankarskruvar användas istället för de specificerade CNA-ankarspikarna?

  Ja, du kan alltid byta ut en CNA-spik med en CSA-skruv, så länge det har samma eller högre bärförmåga än den spik du vill ersätta. Du hittar vår omvandlingstabell i den tekniska katalogen i avsnittet om montering av skruvar eller under Tekniska anteckningar på vår hemsida.

 8. Kan jag beställa beslag direkt från dig?

  Nej, du kan inte beställa produkter direkt från oss. Detta kan endast göras genom att kontakta någon av våra många återförsäljare som säljer våra produkter. Om återförsäljaren inte har exakt den produkt i lager som du behöver levererar vi den till återförsäljaren efter beställningen (eller direkt på byggarbetsplatsen, beroende på kvantitet).

 9. Kan man som privatperson ringa och få hjälp?

  Ja, vi hjälper alla som kontaktar oss. Vi gör ingen skillnad på om du är hantverkare, konsult eller privatperson/slutanvändare, alla får samma grundliga vägledning.

 10. Tillverkar ni specialbeslag, hur fungerar det?

  Ja, om du inte hittar ett standardbeslag som passar så kan vi ta fram det du behöver. Vi behöver en beskrivning eller enkel skiss av beslaget som vi gör en produktionsritning av. När detta har godkänts startar produktionen. Det är normalt 10-14 dagars leveranstid på specialbeslag. Dialogen sker vanligtvis direkt med kunden, men priset måste erhållas via din återförsäljare.

 11. Vad betyder ZPRO?

  ZPRO är en unik ytbehandling som ger likvärdigt korrosionsskydd som ett extra varmförzinkad beslag med 55 mikron zink - Användningsklass 3 enligt EN1995-1-1 och korrosionskategori C3 enligt EN ISO 9223.

 12. Vad motsvarar 1 kN?

  Cirka. 100 kg. För att vara exakt kan du beräkna omvandlingen från kraft till vikt med formeln F = MG, där F är lastkraften.

  1 kN = 100 daN = 100 kg
  1 ton = 1000 kg = 1000 daN = 10 kN 

 13. Var kan jag hitta dokumentation för bärförmåga?

  Våra produkters bärförmåga finns på vår hemsida samt i den tekniska katalogen och dokumentationen för detta finns i produktens ETA (European Technical Assessment) som finns på produktens hemsida.

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige