Beräkningssverktyg

Dimensioneringssoftware

Related Content

  1. Anchor Designer

    Anchor Designer™ är ett innovativt beräkningsprogram som du kan använda gratis. Programmet används för att beräkna dimensionering av ankare och att finna den produkt som uppfyller dina specifika behov. Det ger möjlighet för kontroll av ankare enligt ETAG 001 Annex C och EOTA TR29 (europeiska normer) samt enligt ACI 318 Appendix D, CAN/CSA A23.3 Annex D (amerikanska normer).

    Anchor Designer™ beräkningsprogram har en intuitiv och interaktiv grafisk form i 3D. Det ger dig möjlighet att göra beräkningar i metriska eller brittiska enheter för mekaniska och kemiska ankare. Anchor Designer™ kan också göra beräkningar för endast ett ankare, men ger dig möjlighet att beräkna för upp till 16 ankare.

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige