S&P Clever Reinforcement

S&P Clever Reinforcement

Ledande inom strukturella förstärkningssystem

S&P fokuserar på att stärka, bygga broar och anläggningskonstruktioner, samt att utveckla förstärkningslösningar för asfaltbeläggningar. Våra produkter tillverkas i S&P:s anläggningar och säljs direkt till slutkunden. Företagets kärnkompetens är rådgivning för alla våra distribuerade system. Dessutom erbjuder S&P mjukvarulösningar för dimensionering av förstärkningssystem.

S&P Reinforcement Company AG har sitt ursprung från Scherer & Partner Bausysteme i Brunnen, Schweiz 1995. Sedan dess har företaget utvecklat, producerat och sålt armeringsprodukter. S&P flyttade till en ny administrationsbyggnad med ett stort lager och produktionsbyggnad i Seewen, Schweiz 2010. S&P har även en filial i västra Schweiz samt företag i Österrike, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Polen, Portugal, Danmark och Sverige . I Danmark ligger S&P Reinforcements huvudkontor i Boulstrup i Odder.

Related Content

 1. S&P FRP fiberförstärkning

  Fiberförstärkning möjliggör konstruktionsändringar av befintliga byggnader, så att en byggherres användningsmöjligheter kan realiseras och behov tillgodoses. I mer än 20 år har S&P rådgivit och levererat produktlösningar över hela världen.

  Här är några av fördelarna med FRP-förstärkning:

  • Driftstopp för strukturen under installationen är inte nödvändig eller minimal
  • Patenterade förspänningssystem för förstärkning av konstruktioner
  • Låg egenvikt och liten installationstjocklek
  • Korrosionsfri och resistent mot aggressiva miljöer

  S&P Asfaltförstärkning

  S&P:s bitumenimpregnerade asfaltsarmering Carbonphalt® G och Glasphalt® G är gjorda av kolfiber och glasfiber och används för bärande armering, sprickförebyggande och bankörning. Produkterna ökar konstruktionens livslängd. Detta minskar livscykelskostnader och CO2-belastning.

  Tekniken bakom produkterna har en bevisad effekt, demonstrerad under flera decennier, i många länder.

  Carbonphalt® G och Glasphalt® G kan lätt fräsas så att fiber och asfalt kan användas som återvunnen asfalt (återvinning), vilket säkerställer hållbarhet och cirkulär ekonomi.

  Här är några fördelar med asfaltförstärkning:

  • En lösning som är både hållbar och ekonomiskt fördelaktig
  • Förlänger livslängden på asfalten
  • Ökar bärförmågan
  • Kan fräsas och återanvändas
  • Minimerar sprickbildning och förhindrar reflektionssprickor"

  S&P ARMO kolfiberförstärkningsnät

  S&P:s ARMO-System består av S&P ARMO-crete® (specialbetong) och S&P ARMO-mesh® (kolfiberarmeringsnät).

  Systemet används för förstärkning av byggnader, broar och tunnlar mm. Systemet kan installeras antingen med våt eller torr sprutbetongmetod, på både mur- och betongbakgrund. På grund av kolfibernätets korrosionsbeständiga egenskaper är det möjligt att installera betongen med en betydligt mindre tjocklek än med traditionella metoder. Den amorfa kiseldioxidbeläggningen på S&P ARMO-mesh® (kolfiberarmeringsnät) tillsammans med de reaktiva komponenterna i S&P ARMO-crete® (specialbetong) kommer att resultera i en stark bindning mellan kolfibernätet och betongen. Dessutom skapar det en ökad förankring.

  Här är några av fördelarna med ARMO-systemet:

  • Statisk förstärkning med minimal lagertjocklek
  • Universella applikationer
  • Ingen korrosion och mycket hög slitstyrka
  • Hög motståndskraft mot brand
  • Uppfyller kraven i EN 1504-3

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige