Quik Drive®

Quik Drive®

Quik Drive® ger dig möjlighet att montera ett brett sortiment av bandade skruvar, vilket ger många användningsområden. Systemet är gjort av miljövänliga material, och är underhållsfritt. Quik Drive® systemet kan användas på alla vanliga skruvdragare med gipskoppling. Systemet består av adapter (som väljes utifrån skruvdragare), tillsats med utbytbara nosar, bandade skruvar samt tillbehör som förbättrar komfort och ergonomi under montering av de olika skruvarna. Tillsats och skruv väljs utifrån användningsområde.

Designad för att spara dig tid

Det behöver inte nödvändigtvis ta längre tid att utföra arbetet ordentligt. Quik Drive-systemet är ett levande bevis på detta, Eftersom det garanterar hantverkaren en snabb men också stark skruvinfästning. Quik Drive är känt för att vara ett driftsäkert system med färre avbrott än andra liknande system. Den är även utvecklad för att säkra god ergonomi även i de mest okomfortabla montagesituationerna. 

Montera golvpånsskivor utan ömma knän

Montera Quik Drive golvspånsskruvar stående. När man skaffar sig ett Quik Drive system medföljer det en förlängare som gör det möjligt att stå upprätt under monteringen. Det är därmed slut på att krypa runt på alla fyra och belasta knäna i onödan.

Gipsskruvar på styvt skruvband

Det patenterade styva skruvbandet säkrar att skruvarna inte viker sig under montage och orsakar stopp i montaget. Med Quik Drive slipper du trassel.

Köp vår bandade skruv i järn & bygghandeln

Våra bandade skruvar kan köpas hos de flesta järn & bygghandlarna i Sverige. Kontakta din lokala handlare för att beställa.
Önskar du att bli återförsäljare kan du kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på denna hemsidan.

Related Content

 1. Komponenter

  Quik Drive® systemet är ett perfekt alternativ till traditionell spikning och skruvning vilket gör att du kan montera en mängd olika bandade skruvar. Systemet är tillverkat av miljövänligt material och är underhållsfritt. 

  För att förbättra din komfort har du även möjlighet att använda en förlängare som säkerställer en bekväm och ergonomisk kroppsposition när du monterar tak och golv. 

  Quik Drive® Bandade skruvar har funnits på marknaden i över 15 år och har testats noggrant för både kvalitet och prestanda. De patenterade böjda banden säkerställer att skruvarna hålls borta från arbetsstycket och säkerställer enkel och snabb insättning i maskinen. De passar med ett enda klick.

  • (klicka på bilden för att se den större)

  • (klicka på bilden för att se den större)

  Quik Drive montering

  Montage

  Quik Drive® adapter underlättar och kan på ett par sekunder förvandla de allra flesta skruvdragarna till vårt automatiska skruvsystem Quik Drive®.

  • 1. Ta bort chucken från din skruvdragare genom att följa tillverkarens anvisningar

  • 2. Ta bort bitshållaren

  • 3. Sätt fast den Quik Drive adapter som passar för din skruvdragare

  • 4. Fäst dornen i skruvdragaren eller förlängaren

  • 5. Sätt fast tillsatsen på dornen till så att det låses fast av låsarmen

  • 6. Sätt fast skruvbandet med skruvspetsarna framåt tills det klickar på plats. Nu kan du använda ditt Quik Drive skruvsystem!

  Felsökning

  Det är enkelt att använda Quik Driv verktyg. Men precis som för alla andra elverktyg är det ett par saker man ska tänka på för att få optimalt resultat.

  Sympton Förslag
  • Skruvarna kan inte skruvas i
  • De kör runt lite och välter sedan
  • Bara lite eller ingen inträngning i träet

  Detta är det vanligaste problemet.
  Kontrollera att skruvdragaren inte står på "bakåt".
  Om så är fallet, byt till "framåt".

  • Skruvarna dras inte in helt
  • De dras i cirka halvvägs och därefter snurrar bitsen ut ur skruvhuvudet
  Kontrollera att du använder rätt bits till skruven. Kom ihåg att använda bitset från skruvförpackningen.
  Se om bitset kan vara slitet. Det kan vara dags att byta ut bitset.
  Tryck hårdare när du skruvar.
  • Skruvarna går inte helt i
  • De går nästan helt i, men vill inte försänkas helt
  Kontrollera djupinställningen på tillsatsen. Nollställ om nödvändigt.
  Du kan ha missat det undre materialet.
  Exempel: När man lägger golv kan det hända att man skruvar utanför balken.
  • Skruvarna matas inte fram som de ska och det orsakar maskinstopp
  Använd endast Quik Drive® bandad skruv.
  Kontrollera att skruven är isatt korrekt – med den spetsiga änden först.
  Skuvdragaren ska vara uppvarvad innna nosen sätts mot arbetsytan.
  Lyft upp verktyget helt från arbetsytan efter varje monterad skruv.
  Släpa inte skruvbandet mot arbetsytan medan du flyttar maskinen till nästa position.
  Var säker på att matarhaken är intakt och att matarfjädern sitter korrekt.
  Fel Bild nr. Troliga orsaker Möjliga lösningar
  Avbruten spets 1 För högt tryck Minska arbetstrycket
  Hörnen smälter 2 Maskinens varvtal är för högt Sänk varvtalet
  eller använd en långsammare skruvdragare
  Skäret bryts 3 För stort tryck Minska arbetstrycket
  Spetsen smälter och diametern är reducerad 4 Materialet är för hårt
  Otillräckligt borrspets
  För högt tryck
  Kontrollera materialets specifikation
  Välj skruv med längre borrspets
  Minska arbetstrycket
  Startar inte   Maskinen är inställd på att backa
  Materialet är för hårt
  Spetsen har brutits av
  Kontrollera varvriktningen
  Kontrollera materialspecifikationerna

  Användningsklasser

  I Eurokod 5, tabell 4.1, finns krav för korrosionsskydd av både beslag och förband.

  Krav på korrosionsskydd är beroende av i vilken användningsklass beslag och förband används. Användningsklass 1, 2 och 3 är definierade i Eurokod 5, och i tabell 3 finns exempel på konstruktioner i användningsklasserna. I tabellen anges en symbol som visar vilken användningsklass beslag och förband maximalt kan användas i utan ytterligare korrosionsskydd.

  Användningsklasse Exempel på konstruktioner Symbol
  Användningsklasse 1 Konstruktioner i uppvärmda byggnader där det inte sker någon uppfuktning av luften, t.ex. bostäder, kontor och butiker 1
  Användningsklasse 2 Konstruktioner i ventilerade, icke-permanent uppvärmda byggnader, t.ex. fritidshus, ouppvärmda garage och lagerbyggnader
  Ventilerade konstruktioner skyddade mot nederbörd, t.ex. ventilerade takkonstruktioner
  2
  Användningsklasse 3 Konstruktioner i fuktiga rum
  Konstruktioner utsatta för nederbörd eller vatten i övrigt
  Underlag för papptak
  3

  Ovanstående gäller vid användning av beslag och infästning tillsammans med obehandlat trä.
  Vid användning ihop med impregnerat trä i fuktig miljö är korrosionsrisken högre. Vi rekommenderar därför att man använder rostfria beslag och infästning.
  Vid projektering av beslag till starkt korrosiva miljöer, som t.ex. simhallar och salthallar, rekommenderas att man tar kontakt med Simpson Strong-Tie®.

  Ytbehandling – finish – rostfritt stål

  AISI 304 / 305 (A2) rostfritt stål:
  AISI 304 / 305 (A2) rostfritt stål är en Nickel- kromatisk
  austenitisk grad av rostfritt stål och är i sig själv omagnetisk.
  Materialet har mycket god korrosionsbeständighet. Det finns inga tydliga tecken på röd ytrost efter 1000 timmar i saltspraytest.

  N2000® mekanisk förzinkning:
  Mekanisk förzinkning skapar en skyddande Zink-Nickel legering mot basmetallen. Legeringen påförs mekanisk genom att trumla basmetallen med icke-metalliska pärlor och zinkpulver. Resultatet är mindre än 10% röd ytrost efter 1000 timmar i saltspraytest. 

  Quik Guard®:
  Quik Guard® består av dubbla barriärer och ger ett korrosionsskydd som lämpar sig för många applikationer med tryckimpregnerat trä. Resultatet blir mindre än 10% röd ytrost efter 950 timmar i Saltspraytest.

  Gul zinkdikromat:
  Denna ytbehandling ger ett minimalt rostskydd, då den endast avses användas till torra och ickerostande applikationer.

  Klar zink:
  Denna ytbehandling ger ett minimalt rostskydd, då den endast avses användas till torra och ickerostande applikationer.

  Grå fosfat:
  Denna ytbehandling ger ett minimalt rostskydd, då den endast avses användas till torra och ickerostande applikationer.

  Generell information om saltspraytest:
  Saltspraytest utförs enligt ASTM B117 och är inte avsedd att representera den korrosionsbeständighet som skruvarnas ytbehandling skapar i den verkliga miljön. Det bör enbart användas som jämförande utvärdering av besläktade produkter. Det är många faktorer som kan påverka reslutatet vid ett saltspraytest. T.ex skruvens egenskaper, ytbehandlingstyp, efterbehandlingsprocesser m.m.

  Säkerhetsföreskrifter

  Säkert arbetsområde

  • Se till att hålla arbetsplatsen ren och väl upplyst
  • Använd aldrig Quik Drive® i farliga miljöer. Utsätt inte verktyget för regnoch använd det inte i fuktig eller våt miljö. Använd aldrig Quik Drive® där det finns brandfarliga vätskor, damm eller gas eftersom verktyget kan orsaka gnistor
  • Håll åskådare, barn och besökande på säkert avstånd medan ett Quik Drive®-verktyg används. Ouppmärksamhet och störningar kan orsaka olyckor och allvarliga fysiska skador

  Minska risken för elektriska olyckor

  • Skydda dig mot elektriska stötar
  • Försök inte att på något sätt ändra Quik Drive®-verktygets stickpropp. Anslut verktyget endast till matchande eluttag. Risken för elektrisk stöt minskas avsevärt om du inte gör ingrepp i stickpropp eller eluttag
  • Var rädd om sladden. Bär aldrig ett Quik Drive®-verktyg i sladden och drag inte i sladden när du ska ta ut stickproopen ur ett uttag. Skydda sladden mot värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Byt genast ut en skadad sladd. Skadade sladdar ökar risken för elektrisk stöt
  • När ett Quik Drive®-verktyg används utomhus ska förlängningssladden vara godkänd för användning utomhus

  Personlig säkerhet

  • Var alltid uppmärksam. Använd aldrig ett Quik Drive®-verktyg om du har intagit medicin, alkohol eller narkotiska preparat. Använd sunt förnuft när du arbetar med verktyget.
  • Ouppmärksamhet under arbetet med ett Quik Drive®-verktyg kan resultera i allvarliga fysiska skador
  • Bär lämpliga arbetskläder när du använder ett Quik Drive®-verktyg. Använd inte löst sittande kläder och bär inte smycken. Håll ditt hår, dina kläder och dina handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar och orsaka allvarliga fysiska skador
  • Kontrollera att strömbrytaren på Quik Drive®-verktyget är avstängd (står i "off"-läge) innan stickproppen sätts i ett eluttag. När verktyget bärs får du inte ha något finger på strömbrytaren.
   Stå alltid stadigt och säkert
  • Använd alltid korrekt skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon, dammfiltermask, halksäkra skyddsskor, hjälm och hörselskydd

  Användning och underhåll av Quik Drive®-verktyg

  • Begå inte våld på Quik Drive®-verktyget. Välj rätt skruvar till applikationen
  • När ett Quik Drive®-verktyg inte används bör det förvaras torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga
  • Ta ut stickproppen ur eluttag när verktyget ska ställas in,när du byter tillbehör och när verktyget läggs undan
  • Underhåll ditt Quik Drive® -verktyg noga. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör
  • Undersök regelbundet att inga rörliga delar sitter skevt eller kärvar och att inga andra förhållanden kan påverka användningen
  • Använd endast tillbehör rekommenderade av Simpson Strong-Tie®
  • Alla reparationer av elektriska verktyg ska utföras av kvalificerade personer. Använd endast auktoriserade delar

  Korrosion

  Skruvar av metall kan rosta och förlora sin bärförmåga när de används i korrosiva miljöer eller kommer i kontakt med korrosiva material. Det är många faktorer som kan åstadkomma rostbildning, t.ex. salt luft (kustnära områden), brand och rök, giftiga gaser, gödning, trä som har behandlats med träskyddsmedel, olika metaller och andra korrosiva faktorer.

  De många möjliga faktorerna gör det omöjligt att förutse om eller när rost kan förekomma eller nå en kritisk nivå. Denna relativa osäkerhet innebär att det är mycket viktigt att både användare och konstruktörer inser den potentiella risken och därför väljer en ytbehandling eller en metall som är lämplig i aktuell miljö och användning.

  Det är dessutom viktigt att regelbundet underhåll och periodisk kontroll utförs, framför när det gäller applikationer utomhus. Det är vanligt förekommande med rost utomhus – även rostfritt stål kan angripas. Om rosten syns tydligt eller om det finns skäl att misstänkta ett rostangrepp bör trä, skruvar och beslag undersökas av en ingenjör eller konstruktör. Det kan också vara nödvändigt att byta förbandet.

  Tryckimpregnering av trä genomgår fortlöpande en utveckling och nya metoder och vätskor provas. På grund av alla de olika tryckimpregneringsbehandlingar som finns, olika hållbarhetsnivåer, träets fukthalt och eftersom impregneringsvätskan kan vara av olika slag är det en mycket komplex sak att välja beslag och skruvar till sådant trä. Det är viktigt att ta del av den tekniska litteratur som finns om detta och inhämta senaste informationer av tillverkaren. Rostfritt stål är alltid den effektivaste lösning med tanke på risken för rostangrepp. För att kunna ge våra kunder bästa tänkbara service evaluerar Simpson Strong-Tie® fortlöpande situationen för att kunna identifiera de säkraste och mest kostnadseffektiva lösningarna. Basert på våra tester och vår erfarenhet kan vi konkludera att det är några applikationer där skruvar ytbehandlade med N2000® eller Quik Guard® är lämpliga.

 2. Kontakta våra specialister inom området

  För information gällande byggtekniska lösningar och rådgivning,
  kontakta vår Tekniska Support:

  tlf: +46 490 300 00
  email: kundservice@gunnebofastening.com

  För information och beställning av våra produkter,
  kontakta vår Kundservice:

  tlf: +46 490 300 00
  email: kundservice@gunnebofastening.com

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige