Anchor Designer™

Anchor Designer™ är ett innovativt beräkningsprogram som du kan använda gratis. Programmet används för att beräkna dimensionering av ankare och att finna den produkt som uppfyller dina specifika behov. Det ger möjlighet för kontroll av ankare enligt ETAG 001 Annex C och EOTA TR29 (europeiska normer) samt enligt ACI 318 Appendix D, CAN/CSA A23.3 Annex D (Amerikanska normer).

Anchor Designer™ beräkningsprogram har en intuitiv och interaktiv grafisk form i 3D. Det ger dig möjlighet att göra beräkningar i metriska eller brittiska enheter för mekaniska och kemiska ankare. Anchor Designer™ kan också göra beräkningar för endast ett ankare, men ger dig möjlighet att beräkna för upp till 16 ankare.

Specifikationer

  • Everything is done on the same screen
  • infinite viewing mode in 3D, allowing you to rotate the fixture in realtime
  • Choose a connection and test it, or leave the choice to the software to make its own selection
  • View and change data directly on the 3D drawing
  • Outputs calculation notes according to the standards applicable in Europe (ETAG001 Annex C / EOTEA TR029) or the US (ACI318 / CSA A23.3)

Systemkrav

  • Windows Server 2003, Windows XP SP2 (or later)
  • Microsoft .NET Framework 4.0 (see installation note)
  • Resolution Minimum 1024 x 768

Montage anvisningar

During the installation process, the software will check which version of Microsoft .NET Framework installed on your computer and, if the correct version is not found, it will redirect you to the download center of Microsoft. com Download the redistributable package Microsoft .NET Framework 4.0 (x86), as shown in this link: http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=0A391ABD… 

If you are having trouble downloading this software, please contact us on 01827 255600.