Ny nordisk direktör markerar ny tillväxtstrategi

Jan Johansson - ny nordisk salgs- og marketings direktør

Som ny nordisk sälj- och marknadsdirektör i Simpson Strong-Tie vill Jan Johansson lägga särskilt fokus på kundernas delaktighet i beslutsprocessen.

Leverantören av byggbeslag och infästning för bärande träkonstruktioner har utsett Jan Johansson till ny nordisk försäljnings- och marknadsdirektör. Jan Johansson har under sin karriär varit verksam inom ett brett spektrum av branscher - bland annat telekom, tillverkning och logistik.

- ”Resan handlar inte bara om mig. Det finns en rik historia både hos personalen och inom företagets väggar. Jag tror att det är i denna synergi mellan min professionalism och företagets arv som vi kan uppnå de mest meningsfulla resultaten", säger han.

Förberedelser och kundfokus

Den nya direktören betonar vikten av noggranna förberedelser och anser att kundinvolvering är avgörande i beslutsprocessen - inte bara som en formell del, utan som ett grundläggande element i utvecklingen av nya lösningar:

- Varje marknad är unik, precis som varje kund är ett unikt fall. Vissa kunder delar liknande behov över gränserna, medan andra går i olika riktningar. Genom att ta reda på vad kunderna vill ha och prioriterar kan vi lättare möta deras behov - och på så sätt blir det en gemensam tillväxtresa med kunden.

Han poängterar också att fokus ligger på varje medarbetare och menar att även om djupgående produktkunskap kan bära medarbetarna långt så är det deras kontinuerliga professionella utveckling som skapar grunden för enastående resultat.

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige