Om kantavstånd

Om kantavstånd

Inbördes kantavstånd

För att bevara träets fulla styrka och undvika att ett spikat förband försvagas måste kraven om inbördes avstånd samt avstånd till kant- och ändträ uppfyllas – se även EN 1995-1-1, Eurocode 5 för träkonstruktioner.

Följande minimiavstånd gäller för 4 mm ankarspik och 5 mm ankarskruvar:

 

Min. kant- och ändträavstånd för ankarspik och ankarskruv vid sammansättning med byggbeslag

Min. avstånd vid belastat ändträ i fiberriktningen:
15d = 15x4 = 60 mm
Min. avstånd till obelastat ändträ i fiberriktningen:
10d = 10x4 = 40 mm
Min. avstånd till belastat kant trä vinkelrätt mot fiberriktningen:
7d = 7x4 = 28 mm
Min. avstånd till obelastat kant trä vinkelrätt mot fiberriktningen:
5d = 5x4 = 20 mm

Image

 

Minimum inbördes avstånd för ankarspik och ankarskruv vid samlingar med byggbeslag

Min. inbördes avstånd i fiberriktiningen:
0,7 x 10d = 0,7 x 10 x 4 = 28 mm
Min. inbördes avstånd vinkelrätt
mot fiberriktningen:
0,7 x 5d = 0,7 x 5 x 4 = 14 mm

Image

Kantavstånd enligt beslagets design

Vid användning av en 5 mm ankarskruv eller 4 mm ankarspik måste det finnas minst följande kantavstånd:

Image

Lodrät dragbelastning i fogen

Image

Lodrät dragbelastning i fogen

 

Kantavstånd i kombination med last

När samlingen belastas både horisontellt och vertikalt och vid användning av en 5 mm ankarskruv eller 4 mm ankarspik måste det finnas minst följande kantavstånd:

Image

Lodrät dragbelastning i fogen.
Vågrät dragbelastning på fogen.
Förskjutningspåverkad fog.

 

Fläkning

I förband där en last uppträder under en vinkel med fibrerna i trädelen, kan tvärdragsspänningar i träet ge upphov till fläkning.

Den karakteristiska bärförmåga som anges i bärförmågetabellerna har bestämts utan hänsyn till fläkning. Vid sådana tillfällen ska man därför utföra en fläkningsundersökning enligt Eurokod 5, eftersom fläkning kan påverka förbandets bärförmåga.

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige