No Equal

Upplev skillnaden!

Vi hjälper människor med att bygga säkrare konstruktioner på ett ekonomiskt sätt.

Vi gör detta genom att designa, konstruera och producera unika beslag och andra tillhörande produkter som lever upp till eller övergår kundens behov och förväntningar.

Vem är Simpson Strong-Tie®?

Simpson Strong-Tie® är världsledande producent av byggnadsbeslag.

Vi står för säkrare byggnader. Starkare och mer rationella konstruktioner. Bättre service och rådgivning. Vi utvecklar, testar och framställer fler beslag än något annat företag i branschen. Vårt kännetecken är utveckling av innovativa kvalitetsprodukter.

Leverans

Med vårt omfattande lager kan du räkna med att vi levererar dina produkter på rätt plats vid rätt tidpunkt. Omedelbar leverans från lagret är en viktig fördel för våra kunder. Ingen annan producent av byggnadsbeslag kan erbjuda samma leveransförmåga.

Produktnyheter

Simpson Strong-Tie® kan mycket mer än att framställa beslag. Vi har flera nya och spännande produktserier och utökar hela tiden ”familjen”. Exempel på nyare produktserier från Simpson Strong-Tie® är

  • Stort rostfritt program av spik och skruvar
  • Quik Drive®, automatiskt skruvsystem
  • Skjutmontering med både krut och gas
  • Mekaniska och kemiska ankare samt betongskruvar
  • Se mere på www.strongtie.se

Så får du hjälp

Hos Simpson Strong-Tie® är god kundservice en självklarhet i alla situationer. Därför kan vi erbjuda kvalitetsservice både från våra interna avdelningar och ute där byggena pågår. Vi kan hjälpa till på flera sätt.


Customer Care: Kan kontaktas direkt och svarar på frågor från kunder och återförsäljare.

Teknisk support: Kommer in när mer komplicerade eller tekniska frågor ska besvaras.
Våra säljare ställer gärna upp på byggplatser och tekniska skolor när det finns behov av rådgivning.

För ytterligare information kan du kontakta oss på +46 490 300 00 eller kundservice@gunnebofastening.com 

CE-märkning

CE-märkning av ett beslag betyder att beslaget är framställt och kontrollerat i överensstämmelse med en harmoniserad europeisk standard eller ett europeiskt tekniskt godkännande. Detta betyder att beslagen uppfyller de krav på bl.a. säkerhet som ställs i det danska Byggevaredirektivet. Prestandadeklaration (DoP – Declaration of Performance) är tillverkarens dokumentation av produktens CE-märkning. Simpson Strong-Ties deklarationer kan laddas hem från vår webbplats eller beställas på tel. +46 490 300 00.
CE-märkningen är dessutom en sorts pass, då ett beslag som är CE-märkt fritt kan omsättas på den europeiska marknaden utan nya krav på nationella tester och godkännande. Hos Simpson Strong-Tie® tar vi CE-märkningen på stort allvar och är därför idag den ledande producenten av ETA-godkända och CE-märkta byggnadsbeslag. Vi har dessutom valt att upprätta vårt eget testlaboratorium, ackrediterad att utföra test enligt ETAG-bestämmelserna.

ISO-certificering

Vi har toppmoderna produktionsanläggningar i Frankrike, England och Danmark, som är certifierade enligt ISO 9001:2008. Dessutom investerar vi mer i testanläggningar än någon annan specialist på byggnadsbeslag. Vårt europeiska testlaboratorium var det första producentägda som blev ackrediterat efter den internationella standarden EN ISO/IEC 17025:2005. Detta betyder att vi är auktoriserade för att utföra test som ligger till grund för CE-märkning av våra produkter.