Kvalitetspolicy och miljöpolicy

  • Measure

Ansvar, öppenhet och respekt för vår miljö. Vi önskar verkligen att uppträda exemplariskt på dessa och andra områden. Därför uppfyller alla våra strukturella komponenter myndigheternas krav (CE-märkning). Det är också därför vi är certifierade efter systemen för styrning av kvalitet och miljö enligt normerna i ISO 9001 och ISO 14001.

Vår kvalitetspolicy

Vi hjälper människor med att bygga säkrare konstruktioner på ett ekonomiskt sätt.
 
Vi gör detta genom att designa, konstruera och producera unika beslag och andra tillhörande produkter som lever upp till eller övergår kundens behov och förväntningar. Alla är ansvariga för produktkvaliteten och är engagerade i att säkra kvalitetssystemets effektivitet.

Vår miljöpolicy

Sedan april 2007 har Simpson Strong-Tie® varit certifierat efter ett miljöledningssystem och uppfyller alla krav i ISO 14001:2008. Alla medarbetare på Simpson Strong-Tie® ska sträva efter att reducera effekten av företagets aktiviteter i vår miljö och att bekämpa förorening. Vi uppfyller miljölagar och strävar konstant efter att förbättra det sätt vi arbetar på i syfte att reducera den negativa påverkan som vår produktion ev. kan ha på miljön.
 
Simpson Strong-Tie® investerar varje år i förbättringar av produktionen, ljudisolering vid bullriga maskiner och förbättring av arbetsmiljön för medarbetarna. Utsläpp som orsakas av produktionen filtreras före utsläpp till luften. Vår FoU-avdelning arbetar fortlöpande med att utveckla produkter som använder färre material men som har motsvarande tekniska prestanda. Verktygsavdelningen utvecklar verktyg som kan användas i våra maskiner som tillverkar produkter, för att produktionen ska ske med så få anslag som möjligt – vilket leder till minskad energianvändning i produktionen.

Safe harbor

Du kan läsa om våra EU-Data Privacy Policy, Safe Harbor här.