Historia

OM SIMPSON STRONG-TIE

 • glasses 052final

Simpson Strong-Tie är världens ledande leverantör av byggnadsbeslag. Vi utvecklar, testar och framställer mer än någon annan verksamhet inom branschen.


I över 50 år har en fortsatt ström av nya innovativa produkter varit vårt kännetecken – och oftast blir dessa produkter standard på marknaden.

Vi arbetar konstant med att höja effektiviteten och säkerheten vid byggning. Därför har vi också valt att vara i front när det gäller CE-märkning, och vi är Europas ledande
producent av CE-märkta byggnadsbeslag.

Alla våra produkter är dessutom utvecklade så att de uppfyller byggnadsstandarder i de länder där vi är representerade. Därför kan du vara säker på att ett Simpson-byggnadsbeslag lever upp till gällande lagstiftning.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

 • simpson screen co

Simpson Strong-Tie A/S hette tidigare BMF Bygningsbeslag, men är idag ett dotterbolag till den amerikanska koncernen Simpson Manufacturing Co., Inc. som är börsnoterat på New York Stock Exchange.
 
Simpson Strong-Tie i Europa har produktionsenheter i Danmark, England och Frankrike.
Danmark tillvaratar med en exportgrad på 60 % det nordiska området samt Östeuropa och Ryssland.
 
Samtidigt säkrar vårt moderbolag ett starkt och stabilt fundament, som gör det möjligt för oss att lägga fokus på innovation och utveckling, år efter år.

MEDARBETARE

 • lars larsen medarbejdere
 • Medarbetarna brinner för sitt arbete och utmanar sig själva med att alltid besitta den
  största kunskapen i branschen. Vårt arbete är ett uttryck för vad vi står för som företag.
 • De beslut som vi tar är genomtänkta och samvetsgranna.
 • Vi sätter vår egen standard. Vi mäter inte vår egen insats utifrån konkurrentens
  standarder.
 • Vi lever upp till våra förpliktelser och handlar alltid på ett sätt som gör att man kan lita på oss.
 • Om vi har ett problem, löser vi det. Vi sopar det inte under mattan.
 • Vi tror på att det är bättre att försöka och göra fel än att inte försöka allts.
 • Vi lever upp till alla säkerhetskrav och alla anstränger sig för att upprätthålla en sund
  arbetsmiljö.
 • Vi investerar i nödvändig arbetskraft för att leva upp till våra kunders förväntningar.
 • Vi sätter inte vårt långsiktiga, hårt förtjänade rykte på spel för en kortsiktig vinst.

VÄRDEGRUND

 • ce 7 8

Hos Simpson Strong-Tie har vi en vision, en mission och ett värdegrund som i slutändan ger dig säkrare byggnader, starkare och rationellare konstruktioner och inte minst bättre service.
 

Vision

Vi vill skapa de ultimata förutsättningarna för att bygga starkt, säkert och effektivt.


Mission

 • Konstant att förbättra kvaliteten av vårt arbete på alla nivåer.
 • Att våra produkter är tillgängliga när våra kunder behöver dem.
 • Att ge våra kunder råd och sparring av högsta kvalitet.
 • Att våra produkter lever upp till alla definierade normer och säkerhetskrav.
 • Att förbli branschens mest innovativa producent.
 • Att tillmötesgå våra kunders specifika behov och önskemål.

Värden

 • Trygghet – du kan vara säker på att våra produkter är skräddarsydda, testade och godkända för ditt ändamål.