Förband - Teknisk information

Fogningar

Det finns flera olika slags förband, se illustrationer nedan:

  • bjaelke bjaelke samling

Balk-balkfog

  • sojle bjaelke samling udveksling

Stolp-balkfog

  • bjaelke sojle samling

Balk-stolpfog

  • samlingstyper udveksling

Utväxling

  • samlingstyper sojle pa beton samling

Stolp-betong fog

  • samlingstyper bjaelke pa beton samling

Balk-betong fog

  • samlingstyper bjaelke pa betonvaeg

Balk-betongvägg