Ankare och skjutmontage

Ankare

  • topbjaelke billede af ankre 700x252

Ankarna används för infästning i betong och murverk. Simpson Strong-Tie har två typer av ankare - expansionsankare och limankare.

Expansionsankare: Denna ankartyp överför belastningen till grundmaterialet med hjälp av friktion, som skapas mellan ankarets expansionssegment och väggen i det borrade hålet. Detta sker när ankaret har satt sig och konan har dragits in i expansionssegmenten. Expansionsankare skapar ett tillförlitligt och ekonomiskt förband.

Limankare: Denna ankartyp består av en kemisk massa och en gängstång. Efter monteringen sker en kemisk reaktion som håller gängstången på plats mot sidoväggen i det borrade hålet. Dessa system skapar inte spänningar i betongen och gör det därför möjligt att använda en mindre kant och mindre inbördes avstånd mellan ankarna.

Om du vill veta mer om ankarna kan du ladda ner katalogen i den högra spalten eller kontakta oss på telefon +45 8781 7400.

Skjutmontage

  • topbjaelke billede af skud 700x252

Skjutmontering är en mycket snabb och effektiv metod att fästa på både stål och betong. Det är ett alternativ till svetsning, bultar, nitar, skruvar och ankare.

Fördelen med skjutmontering är att man kan fästa ämnen på både stål och betong med hög tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet. Man kan därmed i regel undvika förborrning, och man behöver inte lägga tid på att rigga större verktyg. Monteringen utförs utan elverktyg, vilket betyder att den inte är väderberoende och att man kan fortsätta även om det regnar.

Skjutmontering är upp till 5 – 10 gånger snabbare än traditionell montering och bidrar därmed till stora kostnadsreduktioner under byggarbetet.

Verktygsgaranti
För att garantin ska gälla, och för att vi ska kunna begära in ditt verktyg för ettårsöversyn, måste du registrera ditt verktyg hos oss. Det gör du genom att fylla i blanketten i länkfältet till höger.

Om du har ytterligare frågor när det gäller skjutmontering kan du kontakta oss på telefon +45 8781 7400.