Montering - Hålplåtsvinkel

ANPS

Montering

Fastsättning
  • För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
  • Hålplåtsvinkel