Montering - Gaffelankare

GAF

Montering

Fastsättning
  • Till fastsättning används CNA3,1xL ankarspik eller CSA4,0xL beslagsskruv. Det placeras lika många spikar/skruvar i flikarna, och i den nedersta delen av gaffelankaret sätts 2 gånger antalet spikar/skruvar per flik
  • Gaffelankare