VIMOCON

ZPRO Fönstermonteringsbeslag till betong och lättbetong

VIMOCON används som understöttning till fönster monterade på betong och lättbetong. Med beslaget uppnås obruten isolering runt fönsterhålet, och det är möjligt att montera fönsret i bakväggen vid stora isoleringstjocklekar. Montage av fönstermonteringsbeslag kan utföras inifrån byggnaden.

Belastning: I väggelement av betong 25 / lättbetong LB18 kan fönstermonteringsbeslaget VIMOCON ta upp en beräknigmässig last på 2 kN.

Egenskaber

 • Användningsklass 3
 • Zpro

Egenskaber

Material
 • Stålkvalitet: Stål S250GD i enlighet med EN 10346
 • Korrosionsskydd: ZPRO® coating för användning i användningsklass: 3 
Fördelar
 • VIMLOCK® bulhål för enkel justering
 • Fönstermonteringsbeslagen är utvecklade för att klara gällande isoleringskrav
 • Storlekar till isoleringstjocklekar mellan 100-260mm
 • Fönstermonteringsbeslagen fungerar som understöttning till fönster
 • Beslag och fönster kan monteras inifrån byggnaden, så byggställning är inte nödvändigt vid montage
 • Möjliggör montage av fönster både innan och efter murning av yttre skalmur
 • Köldbryggor kan undvikas

Användning

Användning

Användningsområden
 • Till fönstermontage på betong / lättbetong
 • Belastning: I väggelement av betong 25 / lättbetong LB18 kan fönstermonteringsbeslaget ta upp en räknemässig lodrät last på 2 kN.