ZYK / ZYKT

Skråskruvningsstöd

ZYK/ZYKT är hjälpmedel som möjliggör montering av stålskivor på trä med hjälp av helgängade skruvar. Ståskivorna ska vara försedda med vinkelräta borrhål. De olika storlekarna levereras tillsammans med de belastningsoptimerade skruvar som hör till stöden.

Det finns två typer: ZYK och ZYKT. ZYK gör det möjligt att skråskruva i 30°, 45° och 60°. Används denna typ får längden på den nedere delen (under ”huvudet”) inte vara tjockare än stålets tjocklek. Med ZYKT kan man skråskruva endast i 30°. På denna typ är den nedre delen väsentligt längre del än stålets tjocklek och det är nödvändigt att borra snett in in i det stål som ska monteras.

Egenskaber

 • Användningsklass 2
 • Varmgalvaniserat stål

Egenskaber

Tekniska godkännanden : ETA-07/0317
Prestandadeklaration (DoP) : 
Material
 • Stålkvalitet:
  S355 J2 G3
 • Korrosionsskydd:
  motsvarande zinkbeläggningens tjocklek är cirka 12 μm
Fördelar
 • Med Zyklopen ZYKLOP™ bliver förskjutningskrafternas belastningar på stålbeslag effektivt överfört med hjälp av konstruktionsskruvar för träkomponenter.
 • De helgängade konstruktionsskruvarna ska inte dras i vinkelrätt (som vanligt) utan monteras med vinklade längs fiberriktningen. På så sätt utnyttjas skruvens kapacitet på bästa möljliga sätt.
 • Kombinationen av en stålskiva med skråskruvning på träunderlag kräver utan Zyklopen ZYKLOPTM en tjock skiva med utförlig bearbetning.
 • Ekonomiskt fördelaktig vid montering med stora laster

Användning

Användning

Monteras på
 • För montering av tak- och fasadprofiler av plåt på underlag av stål eller trä (se i tabellen vilken skruvtyp som är mest lämplig)
Användningsområden
 • För montering av tak- och fasadprofiler av plåt på underlag av stål eller trä (se i tabellen vilken skruvtyp som är mest lämplig)