PHSD

Quik Drive® självborrande skruvar - Stål på stål

Självborrande skruv med lågkullrigt huvud.

 

Egenskaber

  • Användningsklass 1
  • Varmgalvaniserat stål
  • Intérieur

Egenskaber

Material
  • Klar zink ytbehandling
Fördelar
  • Bandningen i kombination med tillbehöret minimerar skruvspill
  • Exakt djupinställning förhindrar överskruvning som kan skada plåten

Användning

Användning

Monteras på
  • För montering av tak- och fasadprofiler av plåt på underlag av stål eller trä (se i tabellen vilken skruvtyp som är mest lämplig)
Användningsområden
  • Stål på stål
    Rekommenderad ståltjocklek: 0,9 - 2,5 mm