VIMOCON

Fönstermonteringsbeslag till betong och porebetong ZPRO

Fönstermonteringsbeslag används som understöttning till fönster monterade på betong, lättbetong och porebetong. Med beslaget uppnås obruten isolering runt fönsterhålet, och det är möjligt att montera fönsret i bakväggen vid stora isoleringstjocklekar. Montage av fönstermonteringsbeslag kan utföras inifrån byggnaden.

Til Betong och lättbetong används VIMOCON eller VIMKE
Til Porebetong används VIMOCON + trykfod VIMOCONP eller VIMK

Belastning: I väggelement av betong 25 / lättbetong LB18 kan fönstermonteringsbeslaget ta upp en beräknigmässig last på 2 kN.
Ved porebetong er styrkan 0,8 kN. 

Egenskaber

 • Användningsklass 3
 • Zpro

Egenskaber

Material
 • Stålkvalitet: Stål S250GD i enlighet med EN 10346
 • Korrosionsskydd: ZPRO® coating för användning i användningsklass: 3 
  VIMF/VIMOCONP Z275 enligt EN 10346
Fördelar
 • VIMLOCK® bulhål för enkel justering
 • Fönstermonteringsbeslagen är utvecklade för att klara gällande isoleringskrav
 • Storlekar till isoleringstjocklekar mellan 100-350mm
 • Fönstermonteringsbeslagen fungerar som understöttning till fönster
 • Beslag och fönster kan monteras inifrån byggnaden, så byggställning är inte nödvändigt vid montage
 • Möjliggör montage av fönster både innan och efter murning av yttre skalmur
 • Köldbryggor kan undvikas

Användning

Användning

Användningsområden
 • Till fönstermontage på betong / lättbetong
 • Til Betong och lättbetong används VIMOCON eller VIMKE
 • Til Porebetong används VIMOCON + trykfod eller VIMK
 • Belastning: I väggelement av betong 25 / lättbetong LB18 kan fönstermonteringsbeslaget ta upp en räknemässig lodrät last på 2 kN.
  Ved porebetong er styrkan 0,8 kN.