C2 - C4

Bulldog® - enkelsidiga brickor

Bulldog-brickor används till förstärkning av bultade infästningar i träkonstruktioner. Tvåsidiga brickor används uteslutande i trä/träinfästningar, medan enkelsidiga brickor också kan användas i infästningar mellan stål och trä. Bulldog-brickor är tillverkade enligt EN912, där produkternas tillfredsställande geometri framgår. För enkelsidiga brickor ska det invändiga hålets diameter passa till bultdiametern. För de tvåsidiga brickorna är detta inte nödvändigt, d.v.s. det kan användas olika bultdiametrar i ett mellanlägg. Borrdiametern för bulthålet i träet får som högst vara 1 mm större än bultdiametern. Angående minsta inbördes avstånd, kant- och ändavstånd för mellanläggen hänvisas till tabell 8.8 i Eurokod 5.

Egenskaber

  • Användningsklass 3
  • Exterieur
  • Galvanisé

Egenskaber

Prestandadeklaration (DoP) : 
Material
  • Bulldog-brickor är gjorda av HC340LA och varmförzinkade på normalt 50 μm. De kan därför användas i korrosiv miljö.
Fördelar
  • Bulldog-brickor förstärker bultars och franska skruvars bärförmåga i sidoträ- och kantträsskarvningar

Användning

Användning

Monteras på
  • Trä
Användningsområden
  • Används till att förstärka bultars och franska skruvars bärförmåga i sidoträ- och kantträsskarvning