Teknisk data - Betongvinkel med kantförstärkning

AKR

Teknisk data

Mått

Mått - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
product.image_with_dim.alt - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Art. nr. Mått [mm] Hål, flik A Hål, flik B
A B C t Ø5 [mm] Ø13.5 [mm] Ø5 [mm] Ø11 [mm] Ø13.5 [mm] Ø13.5x25 [mm]
AKR95G 95 85 65 4 9 - 2 1 1 -
AKR95LG 95 85 65 4 9 - 2 1 - 1
AKR135G 135 85 65 4 14 1 2 1 1 -
AKR135LG 135 85 65 4 14 1 2 1 - 1
AKR285G 285 85 65 4 26 3 2 1 1 -
AKR285LG 285 85 65 4 26 3 2 1 - 1

Nedan finns de karakteristiska värdena för fullständig utspikning, Delvis utspikning och fog på stolp. Övriga fastsättningsmöjligheter finns i den tillhörande ETA.

Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning

Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Art. nr. Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning
Utspikning Utspikning Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k R4/5,k
- Typ - Typ CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 -
AKR95G 8 CNA* 1 Ø12* 1 min ( 17.55 ; 42.8/kmod + 13.2 ) min ( 26.48 ; 42.8/kmod + 22 ) 5 6.9 26.5 / kmod
AKR95LG 8 CNA* 1 Ø12** 1 min ( 13.31 ; 42.8/kmod + 8.92 ) min ( 20.89 ; 42.8/kmod + 14.87 ) 4.4 6.4 -
AKR135G 13 CNA* 1 Ø12** 5 min ( 31.78 ; 42.8/kmod + 8.69 ) min ( 46.92 ; 42.8/kmod + 14.48 ) 8 11.2 26.5 / kmod
AKR135LG 13 CNA* 1 Ø12** 5 min ( 24.88 ; 42.8/kmod + 5.87 ) min ( 38.36 ; 42.8/kmod + 9.78 ) 7.2 10.4 -
AKR285G 25 CNA* 1 Ø12** 15 min ( 45.25 ; 42.8/kmod + 8.69 ) min ( 70.31 ; 42.8/kmod + 14.48 ) 8.9 14.1 26.5 / kmod
AKR285LG 25 CNA* 1 Ø12** 15 min ( 32.96 ; 42.8/kmod + 5.87 ) min ( 52.87 ; 42.8/kmod + 9.78 ) 6.6 10.7 -

* bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.

Eftervisning
Bekräftelse ved kombinerat last:

Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning

Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Art. nr. Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning
Utspikning Utspikning Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k R4/5,k
- Typ - Typ CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 -
AKR95G 5 CNA* 1 Ø12** 3 min ( 10.3 ; 42.8/kmod + 12.62 ) min ( 15.72 ; 42.8/kmod + 21.04 ) 3.2 4.5 26.5 / kmod
AKR95LG 5 CNA* 1 Ø12** 3 min ( 7.7 ; 42.8/kmod + 8.52 ) min ( 12.18 ; 42.8/kmod + 14.22 ) 2.9 4.1 -
AKR135G 9 CNA* 1 Ø12** 6 min ( 21.19 ; 42.8/kmod + 8.69 ) min ( 31.54 ; 42.8/kmod + 11.58 ) 5.9 8.4 26.5 / kmod
AKR135LG 9 CNA* 1 Ø12** 6 min ( 16.39 ; 42.8/kmod + 5.87 ) min ( 25.45 ; 42.8/kmod + 9.78 ) 5.2 7.6 -
AKR285G 14 CNA* 1 Ø12** 17 min ( 27.93 ; (42.8/kmod + 3.93 ) min ( 42.8 ; 42.8/kmod + 6.55 ) 5.5 8.8 26.5 / kmod
AKR285LG 14 CNA* 1 Ø12** 17 min ( 20.71 ; (42.8/kmod + 2.66 ) min ( 32.91 ; 42.8/kmod + 4.43 ) 4.1 6.7 -

* bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.

Karakteristisk bärförmåga - spikning på stolp

Karakteristisk bärförmåga - spikning på stolp - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Karakteristisk bärförmåga - spikning på stolp - AKR - Betongvinkel med kantförstärkning
Art. nr. Karakteristisk bärförmåga - balk-stolp fogningar
Utspikning Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN]
Flik A Flik B Utspikning R1.k R2.k = R3.k R4/5,k
- Typ - Typ CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 -
AKR95G 5 CNA* 1 Ø12** 2 min ( 11.5 ; 42.8/kmod + 5.97 ) min ( 17.19 ; 42.8/kmod + 9.96 ) 3.5 5 26.5 / kmod
AKR95LG 5 CNA* 1 Ø12** 2 min ( 8.83 ; 42.8/kmod + 4.04 ) min ( 13.76 ; 42.8/kmod + 6.73 ) 3.1 4.5 -
AKR135G 8 CNA* 1 Ø12** 7 min ( 20.49 ; 42.8/kmod + 3.93 ) min ( 29.94 ; 42.8/kmod + 6.55 ) 5.6 7.9 26.5 / kmod
AKR135LG 8 CNA* 1 Ø12** 7 min ( 16.31 ; 42.8/kmod + 2.66 ) min ( 24.91 ; 42.8/kmod + 4.43 ) 4.9 7.1 -
AKR285G 22 CNA* 1 Ø12** 16 min ( 41.66 ; 42.8/kmod + 3.93 ) min ( 64.34 ; 42.8/kmod + 6.55 ) 5.8 9.3 26.5 / kmod
AKR285LG 22 CNA* 1 Ø12** 16 min ( 30.58 ; 42.8/kmod + 2.66 ) min ( 48.85 ; 42.8/kmod + 4.43 ) 4.2 6.9 -

* bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.