Förband - Teknisk information

Fogningar

Det finns flera olika slags förband, se illustrationer nedan:

  • bjaelke bjaelke samling

Balk-balkfog

  • sojle bjaelke samling udveksling

Stolp-balkfog

  • bjaelke sojle samling

Balk-stolpfog

  • samlinger med bolte

Fogar med bult